Stöd vårt arbete

Kungsbacka kvinnojour är en ideell förening som är beroende av bidrag i olika former. Ekonomiskt stöd är alltid välkommet, men vi kan även ha behov av barn och kvinnokläder, leksaker, barn och vuxenböcker och hygienprodukter.

Vissa familjer får lämna alla ägodelar bakom sig och har därför sällan tillräckligt med t.ex kläder. Om ni vill stödja vårt arbete kan ni kontakta jouren via telefon eller mail.

 

BANKGIRO: 486-4294