Vi finns för dig

Jouren erbjuder samtal via telefon eller personliga möten. Man väljer själv om man vill vara anonym, även vid det personliga mötet. Du som är utsatt för våld (både psykiskt och fysiskt) i hemmet kan träffa och prata med oss för att få stöttning och hjälp att ta dig ur din situation. Vi har ingen dokumentationsplikt och vi har tystnadsplikt.

Jourtelefonen är framförallt bemannad vardagar 9-15, andra tider på dygnet försöker vi svara så gott vi kan. Om vi inte svarar när du ringer lämna meddelande via sms, email eller meddelande via Facebook. Vi ringer aldrig upp ett missat samtal pga säkerhetsskäl men vill ni att vi ringer upp, lämna datum och tider samt telefonnummer så ringer vi upp.