LAG & RÄTT

POLISANMÄLAN

Vem som helst kan anmäla någon för hot och våld. Detta gäller naturligtvis även för det hot och våld som man utsätts för av en närstående person. Kontakta polisen antingen på 112 om hotet är akut, eller på telefonnummer 114 14, om hotet inte är akut. Du kan be att få träffa en polis som är van att möta människor i samma situation som du.

SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

Om du är utsatt för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket. Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller skyddad identitet som man också kan säga:

Sekretessmarkering
Folkbokföringsuppgifter, till exempel personnummer, namn och adress, är normalt offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få ta del av dessa uppgifter. I vissa fall kan du få dina personuppgifter skyddade genom att en markering för särskild sekretessprövning (sekretessmarkering) förs in i folkbokföringssystemet. Då måste varje myndighet noga pröva ditt enskilda fall innan de lämnar ut dina uppgifter om någon begär det.

Kvarskrivning
Om det finns särskilda skäl kan du få bli ”kvarskriven” på den gamla orten när du flyttar. Som adress i registret anges i sådana fall adressen till skattekontoret på din gamla ort. Posten går via Skatteverket till den nya adressen.

En ansökan om sekretessmarkering eller kvarskrivning görs på Skatteverket. Då beslut är taget gäller beslutet ett år i taget. Det tar cirka 14 dagar att få dessa skydd.

Fingerade personuppgifter
Om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet kan du få fingerade personuppgifter eller så kallad ny identitet. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer.
Du ansöker om fingerade personuppgifter hos Rikskriminalpolisen.

För ytterligare information om skyddade personuppgifter besök: Skatteverket

KONTAKTFÖRBUD

Kontaktförbud innebär normalt att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och ta kontakt med dig på andra sätt, till exempel per telefon.

Förbudet kan utvidgas till att personen som hotar dig inte får vara i närheten av din bostad eller arbetsplats. Syftet med besöksförbudet är att undvika situationer som kan bli farliga. Att överträda ett kontaktförbud är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse upp till ett år. Kontaktförbudet är tidsbegränsat.

Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis- eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor. Det är alltid en åklagare som beslutar om kontaktförbud, och beslutet kan överklagas till tingsrätten.

För mer information besök: Polisen

Kontakta oss