Kontakt info

Tryckarevägen 8, 434 37 Kungsbacka 
Jourtel. 0760 – 303040
Verksamhetsansvarig. 0760 – 203033
info@kungsbackakvinnojour.se
BANKGIRO: 486-4294
Ring verksamhetsansvarig för övriga frågor gällande kvinnojouren i stort.
Ring jourtelefonen om du känner dig utsatt och/eller om du är en anhörig/vän som vill ha tips och råd.
Telefontider vardagar 9-17, andra tider på dygnet försöker vi svara så gott vi kan.
Akuta situationer ring 112.

Skicka oss ett meddelande

Du kan här skicka oss ett meddelade. Du kan vara anonym och all information stannar hos oss.

Kontakt formulär från hemsidan