Kontakt info

Tryckarevägen 8, 434 37 Kungsbacka 
Jourtel. 0760 – 303040
Verksamhetsansvarig. 0760 – 203033
info@kungsbackakvinnojour.se
BANKGIRO: 486-4294
Ring verksamhetsansvarig för övriga frågor gällande kvinnojouren i stort.
Ring jourtelefonen om du känner dig utsatt och/eller om du är en anhörig/vän som vill ha tips och råd.
Telefontider vardagar 9-17.
Akuta situationer ring 112.

Skicka oss ett meddelande

Du kan här skicka oss ett meddelade. Du kan vara anonym och all information stannar hos oss.

Kontakt formulär från hemsidan