VÅLD I VARDAGEN.


Ett knytnävslag, rakt i magen. Försök att tränga in i dig när du sover. Att din sambo spelar bort din lön. Att du inte får lämna lägenheten utan hans lov. Eller att bli kallad värdelös, varje dag. Allt det klassas som våld.

Kontakta oss

FYSISKT

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

SEXUELLT

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.

PSYKISKT

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

psykiskt våld

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

EKONOMISK UTSATTHET

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

DJURPLÅGERI

Det finns ett samband mellan våld mot djur och våld i parrelationer.
Kvinnor väljer ofta att stanna kvar i förhållandet för att skydda sitt
djur. Om man kopplar ihop våld mot djur och våld mot människor kan
annars oupptäckta brottsoffer bli synliga.