För dig som anhörig/vän/kollega/familj

Som anhörig/vän/kollega/familj kan du kontakta oss för att få hjälp eller tips på hur du kan stötta den utsatte. Det är inte alltid lätt som anhörig att stå och titta på! Man försöker hjälpa personen utan respons. Men man skall veta det att personen i fråga inte vågar lämna på grund av hot eller hot om våld mot sig själv, barnen eller tom husdjuren i hemmet.

Som anhörig kan man tycka att ”det är väl bara att lämna”,det är inte så enkelt. Hur konstigt det än kan låta så har den utsatte starka känslor till sin partner.

Hör av dig till vår jourtelefon för samtal eller boka möte, du kan vara helt anonym.